​​​  Kroniek van het familiaal(vermogensrechtelijke) proces

Vrijdag 26 april 2024 | 12:30 - 17:00 | 3Square Zwijnaarde

Sven Mosselmans (Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).

Permanente vorming

voor advocaten & notarissen

Erkenning | 3 uren / punten

OVB-orde-Vlaamse-Balies-Portalus-Video-erkend-opleidingsverstrekker 

ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER

 

Na afloop zorgen wij voor de registratie van uw studiepunten bij de OVB of het NKN.

Locatie en omkadering

Dit seminarie gaat door in 3Square - Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde (zaal L’echo ). Er is voldoende parking voorzien. Meer info - 3Square

 • 12:15: Ontvangst
 • 12:30-13:30: lunch met soep, broodjes, 5 soorten salades, softdrinks, koffie
 • 13:30-15:00: seminarie deel 1
 • 15:00-15:20: pauze met koffie, thee, softdrinks
 • 15:20-17:00: seminarie deel 2
 • 17:00-18:00: Afterdrink met wijn, cava, softdrinks
 • Tijdens het seminarie kan u doorlopend genieten van Masalto koffie, Dammann thee en water en een assortiment “Gentsche Sneukelinksen”

Deelnameprijs

€299,00 + BTW (21%)

 

 • Praktijkgerichte zeer uitgebreide uitgeschreven syllabus
 • Selectie van relevante vonnissen en arresten
 • Attest permante vorming - 3 uren
Toevoegen 

 

 

Ref DV.O240199
Meer info

Wat u mag verwachten

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

Raadsheer Sven Mosselmans (Hof van Cassatie) en meester Annette Van Thienen belichten in deze cursus een aantal topics inzake familierecht en familiaal vermogensrecht.

Zo bespreekt raadsheer Mosselmans aan de hand van recente rechtspraak enkele aandachtspunten inzake partner- en kinderalimentatie.

 • stand van zaken gelet op de veelvuldige cassatierechtspraak
 • alimentatiebedingen bij relatiebreuk
 • wettelijke parameters kinderalimentatie

Verder overloopt hij enkele tendensen inzake onverdeeld familiaal of relationeel vermogen.

 • afspraken en gevolgen
 • vrijwillige onverdeeldheden versus onvrijwillige
 • conventionele onverdeeldheden en huwelijksvermogensrecht
 • a-symmetrische onverdeeldheden
 • rechtsmisbruik bij uitonverdeeldheidtreding

Nog verder wijst hij op heel wat rechtspraak die het familiaalvermogensrechtelijke proces stuurt.

 • tendensen in vereffening-verdeling
 • voorlopige maatregelen en rechtsmiddelen
 • deelakkoorden en gevolgen
 • onterfde reservatair en zijn reserve

Tevens werpt hij een blik op het lot van testamenten, mede gelet op recente cassatierechtspraak die maakt dat, indien de determinerende beweegreden van een gift is weggevallen, de uitwerking ervan kan worden ontnomen.

Zo bespreekt meester Van Thienen aan de hand van recente rechtspraak een aantal materieelrechtelijke vragen over familiaal vermogensrecht, enerzijds inzake vereffening-verdeling tussen gewezen partners en anderzijds inzake vereffening-verdeling van een nalatenschapsboedel.

 • vermogenselementen bij vereffening-verdeling
 • verrekenbeding in huwelijkscontract
 • schenkingen tijdens huwelijk

Docenten

Sven Mosselmans (Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven) - mr. Annette Van Thienen (advocaat – praktijkassistente U Gent).

Over de docenten

Sven Mosselmans – Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven 

Loopbaan

 • sinds 2020: Raadsheer in het Hof van Cassatie - praktijklector KU Leuven
 • sinds 2017: praktlijklector KU Leuven
 • 2014-2020: raadsheer in het hof van beroep te Gent
 • sinds 2008: academisch consulent U Gent
 • 2008-2014: rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (inz. inzake vastgoed, familiaal vermogensrecht en beslagrecht)
 • 2000-2008: referendaris bij het Hof van Cassatie
 • 1995-2012: assistent/wetenschappelijk medewerken KU Leuven, Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
 • 1995-2000: advocaat (Verbaanderd en Linklaters - Brussel)

Publicaties

 • Publiceerde meer dan 150 wetenschappelijke bijdragen over diverse onderwerpen in de domeinen van het privaatrecht en het procesrecht.

Annette Van Thienen - Advocaat-vennoot – Callebaut & Van Thienen

Loopbaan:

 • behaalde in 2019 het getuigschrift beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken en strafzaken.
 • sinds 2005: advocaat aan de balie van Dendermonde
 • >sinds 2009: praktijkassistent aan de Universiteit Gent verbonden aan de vakgroep Burgerlijk recht, vanaf 2014 aan de vakgroep Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht
 • houder van het getuigschrift Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (art. 425 Sv.)

Meer over Annette Van Thienen - klk hier

Meer info - Linkedin profiel